Venkatesh Stotra In Marathi PDF Free Download

From Here, You can download the Venkatesh Stotra In Marathi PDF for free by following the download button given below the PDF cover image.
Download
0/5 Votes: 0
Size
123 KB
Report this app

Description

Venkatesh Stotra In Marathi PDF: Here we will share the complete Venkatesh Stotra In Marathi, in PDF format, which you can download for free using the direct download link given below in this same article.

Venkatesh Stotra In Marathi PDF Overview

PDF NameVenkatesh Stotra In Marathi PDF
LanguageMarathi
PDF Size123 KB
No. of Pages12
SourcePublic Domain
QualityReadable
CategoryReligious

Venkatesh Stotra In Marathi PDF Summary

The Venkatesh Stotra is a devotional hymn dedicated to Lord Venkateswara, a form of Lord Vishnu, who is worshipped at the famous Tirupati Balaji temple in Andhra Pradesh, India.

श्रीवेंकटेशाय नमः।

हे श्रीवेंकटेश, तुमच्या पादुकांचे वंदन करीतो,
तुमच्या नेत्रांबुजांनी कमळ किंवा पुंडरीकासारखे आहे।

हे पद्मावतीप्रेमी, तुमच्या रूपाचं प्रकाश वातातील सूर्य समान आहे,
आणि सर्व श्रेष्ठ आणि कृपास्वरूप आहे।

ओव्ह, वेंकटाचे पारायण्य, माझं शरण घेतलं तुमच्याकडून,
भक्तांच्या पापांचं आणि कष्टांचं नाश करणारं,
आणि सर्वोत्कृष्ट आणि कृपाळु स्रोत आहे।

तुम्ही विश्वाचे रक्षक आहात,
आणि तुमचं दिव्य खेळ कमी अर्थात शाकारणं कसंबाचं आहे.
ओ वेंकटेश, माझं भक्तिस्वरूप साकाररूप तुमचं पादुका वंदन करतोय।

श्रीतिरुमळाधीशः प्रभाते तव चरणांबुजं भजाम्यहं
तव पदांभोज युगं प्रणमाम्यहं।
वेंकटेशसंजात! वेंकटाचलपते! भगवन्! वासुदेव!।

For Complete Venkatesh Stotra In Marathi, please download the pdf for free.

Related PDF-

Christmas Message in Telugu PDF Free Download

Bangla Calendar 2024 PDF Free Download

Under My Skin by Lisa Unger PDF Free Download

Dua E Ahad PDF Free Download

The 4 Hour Work Week PDF Free Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *